Skip to content
Home » EP.24 การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ และสาขา ในกรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม | สรรพากร สำนักงาน ใหญ่

EP.24 การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ และสาขา ในกรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม | สรรพากร สำนักงาน ใหญ่

EP.24 การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ และสาขา ในกรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Podcast EP.24 การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ และสาขา ในกรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม
กรณีศึกษา ทำธุรกิจร้านชานมไข่มุกในรูปแบบการซื้อแฟรนไชส์ และจะเปิดเป็นร้านในห้างแต่พื้นที่ยังไม่พร้อมควรจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เลยไหม? และมีวิธีการเข้าอย่างไร?
ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา!
ติดต่อ พี่เก่ง โทร. 0816487459
Line id: surapa.jam

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpsA7YXp8SlteplIJgFgvGw
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao/
เว็บไซต์: https://www.kengbuncheepasibuntao.com/

การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่และสาขา
กรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม
การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

EP.24 การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ และสาขา ในกรณีที่สาขาพื้นที่ยังไม่พร้อม

ประเภทของภาษี – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3


สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ
มาเรียนรู้เรื่อง ประเภทของภาษี ว่ามีประเภทใดบ้าง และต่างกันอย่างไร
การนำเงิน ภาษี ไปใช้ประโยชน์ ใดใดบ้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง
ภาษีโรงเรือน หมายถึง
ภาษีสรรพสามิต หมายถึง
ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม คือ
บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดนี้
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทาง www.otpchelp.com เป็นเพียงผู้เผยแพร่เท่านั้น
เนื่องจากสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้มีประโยชน์มาก
จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งร่วมเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ
================================
สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ ศึกษาได้ฟรีฟรีน่ะครับ
ทางผู้จัดทำจึงอยากแนะนำให้ท่านผู้ปกครอง หรือครู
ใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ก่อน/หลังเรียน
หรือดูในช่วงเวลาว่าง เด็กๆ จะได้เสริมความรู้ สติปัญญา
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้น
================================
ปล.ฝาก shared ฝาก subscribe/ติดตาม ด้วยครับผม
ผมจะหาสื่อการสอนใหม่ๆ มาอัพเดทให้เรื่อยๆ ครับ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.otpchelp.com

ประเภทของภาษี - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

กรม สรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบ ภาษีออนไลน์ ปี 2563


สรรพากรช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
และเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID19
โดยให้ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางออนไลน์
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินออกไปอีก…

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบออนไลน์ทุกรายช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง

ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ดร. อุตตม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตทุกรายเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อีกทั้งเพื่อเป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้านลดการเดินทางและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

โดยประเภทแบบฯ ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 ภ.พ.30,36 และ ภ.ธ.40 เดือนภาษีมีนาคมเมษายน 2563 ยื่นภายใน 1 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นภายใน 30 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีมิถุนายน 2563 ยื่นภายใน 31 กรกฎาคม 2563,
เดือนภาษีกรกฎาคม 2563 ยื่นภายใน 31 สิงหาคม 2563 และ
เดือนภาษีสิงหาคม 2563 ยื่นภายใน 30 กันยายน 2563

กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชาระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและมีความคล่องตัวในการทางานเพิ่มขึ้นและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ยื่นภาษีออนไลน์ ขยายเวลายื่นภาษี

กรม สรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบ ภาษีออนไลน์ ปี 2563

ติวสอบเข้ากรมสรรพากร ฟรี EP.1 | TAX


ติวสอบ ตามขอบเขตการออกข้อสอบที่กรมสรรพากรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ารับราชการ

@Taxeasy byPK
TaxeasybyPK
คำอธิบายประมวลรัษฎากร
ปูพื้นฐานประมวลรัษฎากร
ปูพื้นฐานกฎหมายภาษี
ภาษี
สรรพากร
ติวเตอร์สอบเข้ากรมสรรพากร

ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับaxeasyByPK

คลิปนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษีอากรและผู้ที่เตรียมตัวสอบเข้ากรมสรรพากร จะช่วยให้ท่านเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น

ฝากกด Subscribed เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีดี อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่พี่

ติดตาม TaxeasyByPK ช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/taxeasyByPK​
พูดคุย แลกเปลี่ยน โดยทิ้งข้อความไว้ใน comment ใต้คลิปได้เลยจ้า

โชคดีแล้วน้อง ที่เปิดมาเจอช่องนี้ ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับTaxeasyByPK

ติวสอบเข้ากรมสรรพากร ฟรี EP.1 | TAX

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2


Created using Powtoon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE A WEBSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *