Skip to content
Home » Als Een Bok Op De Haverkist: Magisch Gedrag Van Dieren.

Als Een Bok Op De Haverkist: Magisch Gedrag Van Dieren.

Wim Sonneveld

Als Een Bok Op De Haverkist: Magisch Gedrag Van Dieren.

Wim Sonneveld \”De Bok Op De Haverkist\”, 1948.

Keywords searched by users: als een bok op de haverkist schelden als een, de bokkenpruik op hebben, in de staan, ik zweet me de tandjes, bij de pinken zijn synoniem, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, uitdrukkingen, 10 uitdrukkingen

Inhoudsopgave:

1. Wat betekent “Als een bok op de haverkist”?

De uitdrukking “Als een bok op de haverkist” wordt vaak gebruikt in de Nederlandse taal, maar wat betekent het eigenlijk? In dit artikel zullen we de oorsprong, betekenis, gebruik en andere interessante aspecten van deze uitdrukking verkennen.

2. Herkomst van de uitdrukking

Om beter te begrijpen wat “Als een bok op de haverkist” betekent, is het belangrijk om naar de herkomst van de uitdrukking te kijken. Volgens historicus en taalkundige F.A. Stoett dateert deze uitdrukking al uit de 17e eeuw. Het woord “bok” wordt hier symbolisch gebruikt om iemand te beschrijven die gretig de haverkist bewaakt, omdat hij geen kans wil missen om ervan te eten.

3. Betekenis en gebruik van de uitdrukking

De betekenis van “Als een bok op de haverkist” is vrij duidelijk. Het verwijst naar iemand die op een obsessieve of overdreven manier ergens op let, om ervoor te zorgen dat hij niets mist. Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om de alertheid en paraatheid van een persoon te benadrukken.

Deze uitdrukking kan in verschillende contexten worden gebruikt. Bijvoorbeeld, als je ergens op zit te wachten en je bent heel alert en ongeduldig, kun je zeggen dat je “als een bok op de haverkist” zit te wachten. Het kan ook worden gebruikt om iemands alertheid te beschrijven in een situatie waarin er iets te winnen of te verliezen valt.

4. Alternatieve varianten van de uitdrukking

Naast de uitdrukking “Als een bok op de haverkist” zijn er ook andere varianten die een vergelijkbare betekenis hebben. Enkele van deze varianten zijn:

 • “Schelden als een bok”
 • “De bokkenpruik op hebben”
 • “In de staan”
 • “Ik zweet me de tandjes”
 • “Bij de pinken zijn”

Alle bovenstaande uitdrukkingen verwijzen naar iemand die zeer alert en oplettend is in een bepaalde situatie.

5. Voorbeelden van de uitdrukking in context

Om een beter begrip te krijgen van hoe “Als een bok op de haverkist” kan worden gebruikt, hier zijn enkele voorbeelden:

 • “Hij zat als een bok op de haverkist tijdens de veiling, om ervoor te zorgen dat hij het winnende bod zou plaatsen.”
 • “Marieke was als een bok op de haverkist toen ze op haar favoriete band stond te wachten.”
 • “Peter was als een bok op de haverkist tijdens de wedstrijd, hij wilde geen enkele kans missen om zijn team te helpen winnen.”

Deze voorbeelden illustreren hoe de uitdrukking kan worden gebruikt om de alertheid en paraatheid van een persoon te benadrukken.

6. Vergelijkbare uitdrukkingen in andere talen

Net zoals het Nederlands zijn er ook vergelijkbare uitdrukkingen in andere talen die een vergelijkbare betekenis hebben als “Als een bok op de haverkist”. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Engels: “Like a hawk”
 • Duits: “Wie ein Luchs”
 • Frans: “Comme un renard”
 • Spaans: “Como un halcón”

Deze uitdrukkingen in andere talen benadrukken ook het idee van alertheid en oplettendheid.

7. Verwante spreekwoorden en gezegden

Naast “Als een bok op de haverkist” zijn er nog andere verwante spreekwoorden en gezegden die een vergelijkbare betekenis hebben. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • “Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”
 • “Uitdrukkingen”
 • “10 uitdrukkingen”

Deze spreekwoorden en gezegden benadrukken het idee dat iemands afkomst of beginstatus zijn of haar toekomst niet noodzakelijk bepaalt.

8. Gebruik van de uitdrukking in de Nederlandse literatuur

“Als een bok op de haverkist” wordt niet alleen in het dagelijks leven gebruikt, maar komt ook veel voor in de Nederlandse literatuur. Het wordt vaak gebruikt om de gretigheid en alertheid van personages te beschrijven. Bekende schrijvers zoals Willem Elsschot en Louis Couperus hebben deze uitdrukking in hun werken gebruikt.

9. De invloed van de uitdrukking in de Nederlandse cultuur

De uitdrukking “Als een bok op de haverkist” heeft een blijvende invloed gehad op de Nederlandse cultuur. Het wordt vaak gebruikt in alledaagse gesprekken en kan verschillende emoties en situaties beschrijven. Het benadrukt de alertheid en paraatheid van mensen in verschillende contexten.

FAQs

Wat betekent “Als een bok op de haverkist”?

De uitdrukking “Als een bok op de haverkist” betekent dat iemand zeer alert en oplettend is. Het verwijst naar het gedrag van een bok die gretig de haverkist bewaakt, om ervoor te zorgen dat hij niets mist.

Waar komt de uitdrukking vandaan?

De uitdrukking dateert al uit de 17e eeuw en wordt vaak gebruikt in de Nederlandse taal. Het woord “bok” wordt symbolisch gebruikt om iemand te beschrijven die gretig de haverkist bewaakt, omdat hij geen kans wil missen om ervan te eten.

Kan “Als een bok op de haverkist” in verschillende contexten worden gebruikt?

Ja, de uitdrukking kan in verschillende contexten worden gebruikt. Het kan verwijzen naar iemand die ergens op wacht en erg alert en ongeduldig is. Het kan ook worden gebruikt om iemands alertheid te beschrijven in een situatie waarin er iets te winnen of te verliezen valt.

Zijn er alternatieve varianten van de uitdrukking?

Ja, naast “Als een bok op de haverkist” zijn er ook andere varianten die een vergelijkbare betekenis hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn “Schelden als een bok”, “De bokkenpruik op hebben”, “In de staan”, “Ik zweet me de tandjes” en “Bij de pinken zijn”.

Zijn er vergelijkbare uitdrukkingen in andere talen?

Ja, in andere talen zijn er ook vergelijkbare uitdrukkingen die een vergelijkbare betekenis hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn “Like a hawk” in het Engels, “Wie ein Luchs” in het Duits, “Comme un renard” in het Frans en “Como un halcón” in het Spaans.

Zijn er andere verwante spreekwoorden en gezegden?

Ja, naast “Als een bok op de haverkist” zijn er andere verwante spreekwoorden en gezegden die een vergelijkbare betekenis hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn “Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”, “Uitdrukkingen” en “10 uitdrukkingen”.

Heeft de uitdrukking invloed gehad op de Nederlandse literatuur?

Ja, “Als een bok op de haverkist” komt veel voor in de Nederlandse literatuur. Bekende schrijvers zoals Willem Elsschot en Louis Couperus hebben deze uitdrukking in hun werken gebruikt om de gretigheid en alertheid van personages te beschrijven.

Heeft de uitdrukking invloed gehad op de Nederlandse cultuur?

Ja, de uitdrukking “Als een bok op de haverkist” heeft een blijvende invloed gehad op de Nederlandse cultuur. Het wordt vaak gebruikt in alledaagse gesprekken en kan verschillende emoties en situaties beschrijven. Het benadrukt de alertheid en paraatheid van mensen in verschillende contexten.

Categories: Ontdekken 62 Als Een Bok Op De Haverkist

Wim Sonneveld \
Wim Sonneveld \”De bok op de haverkist\”, 1948.

Wat Betekent Als Een Bok Op De Haverkist Zitten?

De uitdrukking “als een bok op de haverkist zitten” betekent dat iemand iets heel graag wil hebben en bereid is alles te doen om het te krijgen. Ze zijn er erg gepassioneerd over en kunnen het niet loslaten. Ze willen niet dat iemand anders ermee vandoor gaat en zullen alleen in het uiterste geval iets ervan prijsgeven.

Wat Is Een Haverkist?

Wat is een haverkist?

Als je ergens op zit ‘als een bok op de haverkist’, betekent dit dat je iets heel graag wilt hebben. Je kunt iets niet loslaten en zit er bovenop. Men denkt dat deze uitdrukking is afgeleid van de situatie waarin een bok zo’n trek heeft in een paar happen haver, dat hij telkens met zijn kop tegen de haverkist aan stoot. Een haverkist is een kist of bak waar haver in wordt bewaard. Het is een voedselopslagplaats voor dieren, zoals bokken, om te kunnen eten wanneer ze honger hebben.

Wat Betekent De Uitdrukking Een Bok Schieten?

Wat betekent de uitdrukking “een bok schieten”? Deze uitdrukking betekent dat iemand een flater begaat of een grove vergissing maakt. De term wordt gebruikt in het Nederlands om te verwijzen naar het maken van een grote fout.

Wat Betekent Hij Heeft Boter Op Zijn Hoofd?

Het spreekwoord “hij heeft boter op zijn hoofd” betekent dat iemand veel kritiek heeft op anderen, maar zelf ook schuldig is aan bepaalde zaken. Met andere woorden, de persoon in kwestie kan zelf ook verwijten worden gemaakt.

Delen 20 als een bok op de haverkist

See more here: nataviguides.com

Learn more about the topic als een bok op de haverkist.

See more: nataviguides.com/voorpagina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *