Skip to content
Home » แนวคิดเชิงนามธรรม ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 1) | แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 อจท

แนวคิดเชิงนามธรรม ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 1) | แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 อจท

แนวคิดเชิงนามธรรม ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 1)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ลำดับการเรียนคือ บทที่ 6, 1, 2, 3(หรือ 4) และ 5 (เรียนบทที่ 6 ก่อนบทอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน)
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

แนวคิดเชิงนามธรรม ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 1)

การงานอาชีพ ม.1 การแก้ปัญหาในการทำงานและการทำงานด้วยความเสียสละ


ในการทำงานมักเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลาการแก้ปัญหาในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากต้องหาสาเหตุและแก้ไขอย่างเป็นกระบวนการ อีกทั้งยังต้องเสียสละในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

การงานอาชีพ ม.1 การแก้ปัญหาในการทำงานและการทำงานด้วยความเสียสละ

แก้ไขหลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี


โดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ …ขอบคุณมาก ครับ \”ผอ.หนุ่ม ครับ\”
ผ่าน True Wallet 0918284716
ผ่าน พร้อมเพย์ 0918284716

แก้ไขหลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 เรื่อง วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
เรื่อง วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้สอน : น.ส.สุวิภา กมุทรัตน์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอขอบคุณ
อาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ และ อาจารย์เกียงไกร จริยะปัญญา
ครูพี่เลี้ยง : ครูอมรรัตน์ คันชั่ง และ ครูธีระศักดิ์ บุญรอด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ทุกคน
ห้องปฏิบัติการสอน : ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

การจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 เรื่อง วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *