Skip to content
Home » สุภาษิต สำนวนไทย 20 คำ ควรจำไว้ | สุภาษิตพร้อมความหมาย

สุภาษิต สำนวนไทย 20 คำ ควรจำไว้ | สุภาษิตพร้อมความหมาย

สุภาษิต สำนวนไทย 20 คำ ควรจำไว้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหาร ที่มีความหมายที่ดี ส่วนใหญ่คนไทยเราจะหยิบยกคำสุภาษิตมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน หรือบางครั้งใช้แสดงเปรียบเทียบประกอบการสนทนา สุภาษิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. คำสุภาษิตประเภทที่พูด อ่านหรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย
2. คำสุภาษิตประเภทที่พูด อ่านหรือฟังแล้วต้องนึกตรึกตรอง ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบ
สำนวน หมายถึง โวหาร ทำนองพูด ถ้อยคำที่เรียบเรียง เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แปลความหมายตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนำไปประกอบกับเรื่อง หรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็นคติเตือนใจ เช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิต

สุภาษิต สำนวนไทย 20 คำ ควรจำไว้

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)


หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ เป็นเสียงอ่านหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก จากมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 เล่ม จำนวน 919 คาถา ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการอ่าน และบันทึกเสียงใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพน่าฟัง ไพเราะ สละสลวยยิ่งขึ้น เป็นเสียงอ่านร่ายยาวต่อเนื่องกัน พร้อมดนตรีประกอบ ไม่แบ่งหลักสูตร ไม่ระบุชื่อหมวด และไม่ระบุที่มาของภาษิต เพื่อการรับฟังอย่างเพลิดเพลิน ทั้งในยามก่อนนอน หรือในยามว่าง เป็นธรรมโอสถอันวิเศษ ที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทางใจที่ได้พบให้เบาบาง รวมทั้งปัญหาชีวิตที่รุมเร้าให้มีทางออกด้วยปัญญา มีที่พึ่ง ฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย ใจสงบเย็น จิตใจจะผ่องใส ได้สมาธิ คลายกังวล หลับเป็นสุข ได้บุญกุศล เป็นอุดมมงคล จึงเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วย ฯลฯ\r
พระพุทธศาสนสุภาษิตเป็นถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทควรจดจำ เพื่อเป็นคติชีวิต และเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา หากเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเรียกว่าพุทธภาษิต ถ้าเป็นอดีตชาติสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าโพธิสัตว์ภาษิต แต่ถ้าเป็นพระสาวกเรียกว่าเถระภาษิตและเถรีภาษิต(หรือเถระคาถาและเถรีคาถา) หากเป็นคำที่เทวดากล่าวเรียกว่า เทวดาภาษิต อย่างไรก็ตามภาษิตทั้งหลายที่พระสาวก หรือเทวดากล่าวได้ถูกต้องตามธรรม พระพุทธองค์จะตรัสรับรองภาษิตนั้น พุทธศาสนสุภาษิตนี้ จึงเป็นคติธรรมที่กล่าวโดยพระพุทธองค์เองบ้าง พระสาวกหรือเทวดากล่าวบ้าง นั่นเอง \r
ธรรมชุดนี้เป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.\r
ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนท่านผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.\r
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.\r
ชุดที่ 21 พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี โทเอก(ธรรมบำบัดปรับปรุงเสียงอ่าน)\r
จาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์\r
ภาพปก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม อ.เมือง จ.นราธิวาส \r
ตรวจสอบเสียงอ่านพระบาลีโดย พระมหาสาย ฉนฺสาโร (ป.ธ.๗)\r
เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)\r
สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม\r
“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา\”

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามนะคะ

01.พุทธศาสนสุภาษิต บาลีแปลไทย นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก(ธรรมบำบัด-ปรับปรุงเสียงอ่าน)

เจ้าหญิงกระต่าย เรื่องเล่าเดอะซิมส์


เจ้าหญิงกระต่าย เรื่องเล่าเดอะซิมส์

เจ้าหญิงกระต่าย เรื่องเล่าเดอะซิมส์

สุภาษิตพร้อมความหมาย 5/1


สุภาษิตพร้อมความหมาย 5/1

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย #สำนวนไทย #สำนวน #สุภาษิต #คำพังเพย #ภาษาไทย


สำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย วันนี้ครูฟ้าหยิบยกมา 65 สำนวนด้วยกัน มาพร้อมกับความหมาย
ขอให้ทุกท่านสนุกสนานและได้ความรู้จากการชมคลิปวีดิโอนะคะ
ขอขอบคุณ ภาพสำนวนสุภาษิตคำพังเพย จากเพจ ห้องสื่อครูบาส
สนใจศึกษาเพิ่มเติมคลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ
https://web.facebook.com/pg/KruBasIT/photos/?tab=album\u0026album_id=1724433611101738\u0026__tn__=UCR

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย #สำนวนไทย #สำนวน #สุภาษิต #คำพังเพย #ภาษาไทย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *