Skip to content
Home » สมัคร/ส่งประกันสังคมถึงอายุเท่าไหร่กันแน่ (55 หรือ 60) | อยากทําประกันสังคม

สมัคร/ส่งประกันสังคมถึงอายุเท่าไหร่กันแน่ (55 หรือ 60) | อยากทําประกันสังคม

สมัคร/ส่งประกันสังคมถึงอายุเท่าไหร่กันแน่ (55 หรือ 60)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

1.อายุครบ 55 บูรณ์ขึ้นไป หากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีสิทธิ์ขอรับเงินชราภาพ
2.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.33 ได้
3.หากเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว สามารถเป็นต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดอายุ (จนกว่าจะลาออก)

สมัคร/ส่งประกันสังคมถึงอายุเท่าไหร่กันแน่ (55 หรือ 60)

#ประกันสังคมคืนเงินเกษียณอายุ#ย้ำเตือน! อย่าลืม! เกษียณแล้วขอคืนเงินประกันสังคม ได้เต็มจำนวน รู้ยัง!


สำหรับผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา หรือชาติอื่นที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน เกษียนแล้วอย่าลืมรับสิทธิ์ กรณีเกณียนที่สำนักงานประกันสังคม ต้องทำอย่างไรบ้าง หากทำเรื่องแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่ ประมาณกี่วันถึงจะได้รับเงินเกษียณ มีคำตอบทุกประเด็นสงสัยประกันสังคมคืนเงินเกษียณอายุย้ำเตือน! อย่าลืม! เกษียณแล้วขอคืนเงินประกันสังคม ได้เต็มจำนวน รู้ยัง!ประกันสังคมคืนเงินเกษียณอายุย้ำเตือน! อย่าลืม! เกษียณแล้วขอคืนเงินประกันสังคม ได้เต็มจำนวน รู้ยัง!

#ประกันสังคมคืนเงินเกษียณอายุ#ย้ำเตือน! อย่าลืม! เกษียณแล้วขอคืนเงินประกันสังคม ได้เต็มจำนวน รู้ยัง!

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา39 วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ฟังอย่าเสียสิทธิเสียตังค์ฟรี


ผู้ประกันตนมาตรา39สิทธิประโยชน์มาตรา39 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา39 สมัครประกันตนมาตรา39 วิธีสมัครมาตรา39 วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน สมัครเป็นผู้ประกันตน ประโยชน์ผู้ประกันตน วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิทธิ์ผู้ประกันตน รักษาพยาบาลฟรี เงินชราภาพ คืนเงินชราภาพ ขอคืนเงินชราภาพ

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา39 วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ฟังอย่าเสียสิทธิเสียตังค์ฟรี

อายุ 60 อยากพักผ่อนจะได้อะไรจากนายจ้างและประกันสังคม【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.118】


จากคำถาม
\”ผมอายุ60แต่ยังทำงานอยู่ส่งประกันมาตลอดกอ่นปี2541อยากพักผอ่นมีโรคประจำตัวผมจะใด้อะไรจากนายจ้างและประกันสังคมขอขอบคุณคัรบ\”

อายุ 60 อยากพักผ่อนจะได้อะไรจากนายจ้างและประกันสังคม【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.118】

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3


ข้อมมูลเพิ่มเติม
https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_detail_detail_1_16_0/1422_1422

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE A WEBSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *