Skip to content
Home » คำศัพท์ที่ใช้พูดในครอบครัวที่บ้าน ตั้งแต่เช้า ถึง เข้านอน ฟังแล้วใช้เป็น ตามครูมาจะพาพูดได้134 ครูโจ | กริยาเติม s

คำศัพท์ที่ใช้พูดในครอบครัวที่บ้าน ตั้งแต่เช้า ถึง เข้านอน ฟังแล้วใช้เป็น ตามครูมาจะพาพูดได้134 ครูโจ | กริยาเติม s

คำศัพท์ที่ใช้พูดในครอบครัวที่บ้าน ตั้งแต่เช้า ถึง เข้านอน ฟังแล้วใช้เป็น ตามครูมาจะพาพูดได้134 ครูโจ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ถ้าต้องการเรียนพื้นฐานเริ่มจาก 0 ให้กดเรียนฟรีได้ ที่ลิ้งก์ หลังประโยคนี้ได้เลยครับhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWcMfV8SWEJAHqPy12ur3bo หรือถ้าต้องการเห็นวีดีโอเพลย์ลิสทั้งหมดของครูโจก่อนก็สามารถทำได้ ให้กดไปที่รูปหน้าครูโจ 1 ครั้งแล้วกด เพลย์ลิสต์ 1ครั้ง แล้วเลื่อนลงไปเลือกกดดูคลิปที่เราสนใจฝึกฟรีได้เลยครับ เพราะวีดีโอจะเล่นให้เราเองโดยอัตโนมัติ สามารถเปิดฟังยาวๆแล้วก็ทำงานบ้าน หรือทำงานอื่นๆในกิจวัตรประจำวันของเราได้เลย เพราะวีดีโอจะเล่นยาวๆไปเองครับ ฟังบ่อยๆ เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ฟังภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย เฉพาะประโยคที่ใช้ใชชีวิตจริง เพื่อให้หูของเราได้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริง ทุกวัน และฟังให้เกิดความถี่ในการฟังบ่อยๆ และสุดท้ายเราก็จะรู้สึกได้เองว่า เราแปลได้นะ เราเข้าใจประโยคที่ครูได้พูดออกไปเมื่อกี้นะ และเราก็จะพูดประโยคนั้นออกมาเองได้ หลังจากที่ครูได้พูดภาษาไทยจบ เราจะพูดภาษาอังกฤษประโยคนั้นๆ ได้ทันทีเลย โดยอัติโนมัติ และถ้าผู้เรียนท่านใด ต้องกาจะฝึกเฉพาะเรื่องที่เราสนใจ ก็สามารถ กดเข้าไปที่ลิ้งก์ ที่ครูโจได้จัดทำไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว
เพื่อฝึกภาษาอังกฤษฟรี ด้านล่างที่ครูได้จัดไว้ให้ตามหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการได้เลยครับ เรามาดูหัวข้อต่างๆ กันครับ
………………………………………………………………….
ฝึกพูดประโยคบอกเล่า และปฏิเสธ จะมีให้ฝึกในคลิปที่ 17 ถึง 24
ครูได้จัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จะดีที่สุดและ ง่ายที่สุดเลยครับ
ให้กดที่ลิ้งก์นี้ได้เลยครับเพราะวีดีโอที่ 1724 จะเล่นเองโดยอัตโนมัติครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWfqwEaDT36Ac29bPqPSl2gZ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 17 ถึง 24
…………………………………………………………………..
การฝึกพูดประโยคคำถามที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตจริงแตั้งแต่เช้าถึงเข้านอน
เช่น คุณ …………..ไหม?จะมีให้ฝึกอยู่ในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้คลิป25 ถึง 38 การแต่งประโยคคำถามที่ใช้ถามบ่อยที่สุดในชีวิตจริง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWd8dbI0Z3Py_peBym5U1r2
………………………………………………………………….
ต่อไปเป็นการฝึกพูดประโยคคำถามพิเศษ What Where When Why จะมีให้ฝึกอยู่ในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้คลิป39 ถึง 48 คำถาพิเศษ 15 คำที่ใช้บ่อย กดที่ลิ้งก์นี้เพื่อเรียนฟรีได้เลยครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWfgjRaHU_iHwNyNjcKA57
………………………………………………………………….
ต่อไปเป็นการฝึกพูดประโยคบอกเล่า การเติม s , es , ies , มีให้ฝึกอยู่ในคลิป
คามครูมาจะพาพูดได้ 49 ถึง 62 การเติม s, es ies
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWf2Sm6fbR_n83cqRaZtAX_w
………………………………………………………………..
การใช้ Do และ Does มาขึ้นต้นในการแต่งประโยคคำถาม มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้ 63 ถึง 74 การใช้ Do และ Does มาแต่งประโยคคำถาม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWep608Cm4xysOUUV1jQApql
……………………………………………………………….
การใช้ would , would like to อยาก อยากจะ เป็นคำสุภาพกว่า
want และ want to
มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้ 75 ถึง 82 การใช้ Would = อยาก
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWezhQjjHTG9QAKNbpP0r5
……………………………………………………………..
การใช้ สำนวนที่ควรจำ : ฉัน ต้องการให้คุณ…: ฉัน ไม่ต้องการให้คุณ… : คุณ ต้องการให้ฉัน…ไหม?
มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้83 ถึง 84 สำนวน ที่ควรจะ ในภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWeh_Dqx1devHZ14ymPMMVC
…………………………………………………………….
ตามครูมาจะพาพูดได้ 85 การใช้ Should = ควรจะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 86 การใช้ Let’s…= …กันเถอะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 87 การใช้ Don’t…= อย่า …
……………………………………………………………
รวมการใช้ can คลิปที่ 8891
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWdM1XYSlqFi_e6FOtO5lMy
ตามครูมาจะพาพูดได้ 88 การใช้ Can= สามารถ…ได้
ตามครูมาจะพาพูดได้ 89 การใช้ cannot…= ไม่สามารถ…ได้
ตามครูมาจะพาพูดได้ 90 การใช้ Can you ….? คุณ …ได้ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 91 การใช้ คำถามพิเศษ Wh + can +กริยา …?
………………………………………………………
รวมการใช้will
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWdCGpFETjnj_cgi_hs_436L
ตามครูมาจะพาพูดได้ 92 การใช้ will = จะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 93 การใช้ will not = จะไม่
ตามครูมาจะพาพูดได้ 94 การใช้ Will you….? คุณ จะ…ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 95 การใช้ Will you…? คุณ จะ…ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 96 การใช้ คำถามพิเศษ + will + you……?
………………………………………………………..
รวมการใช้Am Are Is มีอยู่ในคลิปที่57 , 97107
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWek2G6y8t7Kxs1BdOw4DmZM
ตามครูมาจะพาพูดได้ 97103 การใช้ Are you…..? บอกอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆทั้งภายในและภายนอก บอกลักษณะต่างๆของคำนาม คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ อาชีพ สถานะ วัน เดือน ปี สี เวลา ตัวเลขต่างๆ ราคาสินค้า อายุ กริยาเติม ing

คำศัพท์ที่ใช้พูดในครอบครัวที่บ้าน ตั้งแต่เช้า ถึง เข้านอน ฟังแล้วใช้เป็น ตามครูมาจะพาพูดได้134 ครูโจ

DSD-CTA 182 การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศในรถยนต์


ระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ หรือแอร์รถยนต์ เป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ สำหรับรถยนต์ โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนอย่างบ้านเรา ข่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำหรับในตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงการเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศในรถยนต์กันนะครับ (…ขอขอบพระคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ…)
สนใจฝึกอบรมติดต่อตามเบอร์โทรของหน่วยงานในจังหวัดต่างๆตามเว็บไซด์นี้ http://www.dsd.go.th/DSD/Home/Agency

DSD-CTA 182 การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

Verb เติม s/es ยังไง ??? – แกรมม่า 5นาที by #อเอม EP.1


ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับแกรมม่า 5 นาที
เป็นตอนแรกนะครับ อยากให้ทุกคนใช้ภาษาได้ง่ายๆและถูกต้องกัน
สามารถติดตามกันได้ที่
Facebook : www.facebook.com/AimEngAlive
TikTok : https://vt.tiktok.com/AbUmGr/

Verb เติม s/es ยังไง ??? - แกรมม่า 5นาที by #อเอม EP.1

การเติม s, es ท้ายคำกริยาในประโยค Present Simple Tense | English grade 4 – Smile 4


สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเติม s , es ที่คำกริยาในประโยค Present Simple Tense กันนะคะ
จริงๆแล้ว ยังมีกฏการใช้อีกมากมาย แต่ว่าอันนี้คือเรื่องที่เจอบ่อยในหนังสือเรียนนะคะ

การเติม s, es ท้ายคำกริยาในประโยค Present Simple Tense | English grade 4 - Smile 4

วิธีเติม s, es สำหรับคำนามและคำกริยา


Vanilla English EP.233 วิธีเติม s, es สำหรับคำนามและคำกริยา
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ และอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กี๋ด้วยนะค้าาาา แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป เย้ๆ เจอกันค่าาาาา
LINE: https://lin.ee/A5RQK7z
Apple Podcast: Vanillaenglishchannel
SoundCloud: https://soundcloud.com/vanillaenglish357145867
Facebook: https://www.facebook.com/vanillaenglishchannel
Instagram: https://www.instagram.com/vanillaenglishchannel
Twitter: https://twitter.com/ChannelVanilla
Vanilla English Channel มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษแบบชิลๆหนุกๆ กลมกล่อมหอมหวานเหมือนวานิลลาไปกับกี๋ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ รับความรู้ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี
CAMERA: PANASONIC LUMIX GH5
LENS: PANASONIC LUMIX G 1235 f2.8
EDITING PROGRAMME: Davinci Resolve \u0026 Final Cut Pro X

วิธีเติม s, es สำหรับคำนามและคำกริยา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *