Skip to content
Home » ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร – อย่างไร | เงินกองทุนประกันสังคม

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร – อย่างไร | เงินกองทุนประกันสังคม

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร – อย่างไร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการของกองทุนประกันสังคม ที่ทุกคนควรทราบ เพื่อเป็นการลดทิฐิของความคิดที่ว่าตัวเองถูกเอาเปรียบ

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร - อย่างไร

Ep.7 ปรับ ลด เงินสมทบกองทุนประกันสังคม


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พ.ศ. 2021 โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิม 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

Ep.7 ปรับ ลด เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม


รายการ ฟังสักนิด รู้สิทธิประกันสังคม เรื่อง สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
ดำเนินรายการโดย นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จ.พิษณุโลก

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไตรมาส 4 ปี 63


สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไตรมาส 4 ปี 63

สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไตรมาส 4 ปี 63

วิธีเบิกสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต50,000จาก ประกันสังคม วิธีกรอกแบบ สปส2-01เพื่อรับเงินกรณีเสียชีวิต


สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต วิธีเบิกสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีกรอกเอกสาร สปส 201เพื่อใช้ในการเบิกค่าทำศพจากประกันสังคม ซึ่งหลายๆท่านกรอกไม่ถูกต้อง ในคลิปนี้จึงมาบอกวิธีกรอกที่ถูกต้องให้ทุกท่านได้ทราบ ตามคลิปนี้เลยครับ

วิธีเบิกสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต50,000จาก ประกันสังคม วิธีกรอกแบบ สปส2-01เพื่อรับเงินกรณีเสียชีวิต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE A WEBSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *