Skip to content
Home » ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถึง 18 ต.ค. 64 | การ ขึ้น ทะเบียน นายจ้าง

ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถึง 18 ต.ค. 64 | การ ขึ้น ทะเบียน นายจ้าง

ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถึง 18 ต.ค. 64


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้
กลุ่งแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการดังนี้
(1)นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
(2)ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง
(3)เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565
2.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงาน จากภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

Cr. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC_PrnYE94Ve97Abui8K30A/join
FACEBOOK : https://www.facebook.com/thaimoveinstitute
truthforyou : https://www.facebook.com/truthforyou.co
คลิปดีเพื่อคุณ : https://www.youtube.com/c/ทิศทางไทย
.
เฮโลโฮฮิ้ว
ทิศทางไทย
แรงงานต่างด้าว
กัมพูชา
ลาว
พม่า
ข่าวชาวบ้าน
สัญชาติ
localnews
ข่าววันนี้
ข่าวการเมืองวันนี้

ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถึง 18 ต.ค. 64

การแจ้งขึ้นทะเบียน | การแจ้งเข้า e service ประกันสังสังคม


การแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/การแจ้งเข้า
1.งานทะเบียน
2.ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.103)
3.กรอกรายละเอียดข้อมูลลูกจ้าง
4.ระบุโรงพยาบาลที่จะใช้สิทธิไว้อันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 และ 3 ให้กรอก รพ.สำรองไว้ให้ครบ
6.ดำเนินการต่อ
7.ตรวจสอบความถูกต้อง
8.ดำเนินการต่อ
9.จบที่ step 3/3 การแจ้งขึ้นทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การแจ้งขึ้นทะเบียน | การแจ้งเข้า e service ประกันสังสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน


การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

การขึ้นทะเบียนนายจ้างสำหรับกองทุนเงินทดแทน


รายการฟังสักนิด รู้สิทธิประกันสังคม เรื่อง การขึ้นทะเบียนนายจ้างสำหรับกองทุนเงินทดแทน
ดำเนินรายการโดย นางสาวศิริพร บุญผ่อง นักวิชาการประกันสังคม 4 และ นางโชติกา พุ่มเมือง นักวิชาการประกันสังคม 4 สำนักงานประกันสังคม จ.พิษณุโลก

การขึ้นทะเบียนนายจ้างสำหรับกองทุนเงินทดแทน

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย


การขึ้นทะเบียนประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE A WEBSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *